ASOCIACIÓN DE TITULADOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR

Expert/a docent OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE CARROSSERIA DE VEHICLES PER IMPARTIR CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT nivell I

por Antonio M. Rodríguez Arenas,

Nivelld’Estudis:

 

• Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altrestítols equivalents

• Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de graucorresponent o altres títols equivalents

• Tècnic i Tècnic Superior de la família professional de Transport imanteniment de vehículos

•Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l'àrea de Carrosseriade vehicles de la família professional de Transport i manteniment de vehicles

• A més, es requeriràuna experiència professional d’un any si acredita el estudis anteriors i de 4anys si no l’acredita

Experiènciaprofessional:

 

 

  • Ayudante en el área de     carrocería 
  • Auxiliar de almacén de recambios
  • Operario de empresas de     sustitución de vidrios

 

Experiènciadocent (alguna d’aquestes opcions):

 

a. Estar en possessió del certificat de professionalitat de formadorocupacional o del certificat de professionalitat de docència de la formacióprofessional per a l'ocupació. 

b. Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials dellicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o de Mestre en qualsevol de les sevesespecialitats, d'un títol universitari de graduat en l'àmbit de la Psicologia ode la Pedagogia, o d'un títol universitari oficial de postgrau als esmentatsàmbits

c. Tenir una titulació universitària oficial distinta de les indicades enl'apartat anterior i tenir a més el Certificat d'Aptitud Pedagògica o elstítols professionals d'especialització didàctica i el certificat dequalificació pedagògica o Màster Universitari que habiliti per l’exercici deles Professions regulades de Professor d’ Educació Secundaria Obligatòria iBatxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’ Idiomes i qui acreditila superació d’ un curs de formació equivalent a la formació pedagògica ididàctica exigida per aquelles persones que, tenint en possessió una titulaciódeclarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis demàster.

d. Tenir una experiència docent contrastada de al menys 600 hores en elsúltims deu anys en formació professional per a l’ocupació o del sistemaeducatiu.

 

 

Francisco Javier Solé Ribas

Servei d'intermediació-Borsa de Treball

Ctradel Mig, 85-87. 08907 L'Hospitalet de LLobregat

934032 523. Ext: 2523  borsatreball@l-h.cat

Comentarios


Para comentar, por favor inicia sesión o crea una cuenta

ÚLTIMAS NOTICIAS

PROFESOR PARA EL ÁREA DE CLIMATIZACIÓN

INTERESADOS/AS ENVIAR EMAIL A amits@ami-ts.org

OFERTAS DE TRABAJO Y CURSOS

PROFESOR PARA EL ÁREA DE CLIMATIZACIÓN

INTERESADOS/AS ENVIAR EMAIL A amits@ami-ts.org

EVENTOS

Oct
4

Em plauconvocar-vos al XXII Consell General de l’Associació Pacte Industrial de laRegió Metropolitana de Barcelona en el marc del qual commemorarem els 20anys del Pacte Industrial.

Leer más