ASOCIACIÓN DE TITULADOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR

DELEGACIÓN DEL VALLÉS OCCIDENTAL

Responsable: D. Àngel Buxó i Lozano.

 e-mail: valles_occidental@ami-ts.org

              sabadell@ami-ts.org

            terrassa@ami-ts.org   

 Sede social: C/ Ausias Marc, 9, cp.08224, Terrassa (Barcelona).  

 Teléfono de contacto: 609304215

Inscripciones: Vía web en el espacio seguro en la página principal o por correo ordinario, rellenando el impreso:

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Departament d'Educació anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.


OFERTAS DE TRABAJO Y CURSOS

Convocatòria per cobrir una plaça per ocupar un lloc de treball de

monitor/a de formació professional per a l’ocupació de soldadura amb elèctrode

revestit i TIG


EVENTOS